White Grid- Vanity Tray - L-64WGrid

Regular price $ 117.00

White Grid Trim Vanity Tray

Size: 12" x 8" x 1.5 " H